Zadelgroefbij

Lasioglossum rufitarse

De Zadelgroefbij Lasioglossum rufitarse is een zeer zeldzame, zwarte groefbij met een lengte van 6 à 7 mm.

Deze bij heeft geen lichte haarvlekken op de tergieten.

De kop van het vrouwtje is iets langer dan breed. Het mannetje heeft lange antennes.

Deze bij vliegt van begin april tot eind september (mannetjes vliegen pas vanaf juli)  op open plekken in bossen en in heidegebieden.

Het is een polylectische, solitaire bij die onder meer wordt gezien op Blauwe Bosbes Vaccinium myrtillus, Braam Rubus fruticosus en composieten zoals Klein Streepzaad Crepis capillaris en Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata.


Waarschijnlijk is de Glanzende Dwergbloedbij Sphecodes geoffrellus een koekoeksbij bij deze soort.