Zandputduikerwants

Arctocorisa germani

De Zandputduikerwants Arctocorisa germani is een soort van grote, heldere plassen met een zandbodem. Men vindt deze wants in duinplassen, vennen, zandgaten en zandputten met helder water. Over het algemeen is er in het water weinig vegetatie en detritus aanwezig.

De wants legt de eitjes uitsluitend op stenen of kaal zand.

De wants treedt vaak op als een pioniersoort in recent gevormde wateren, zoals kiezel- of zandgroeven. Wanneer de bodem van bijvoorbeeld vennen met detritus wordt bedekt, zal de wants uit het gebied verdwijnen.

Op de plaatsen waar voldoende golfslag optreedt (onder invloed van de windwerking) en er een zandige, open bodem blijft bestaan zal de wants zich kunnen handhaven.