Zandputje

Geopora arenicola

Het Zandputje Geopora arenicola heeft een beker- tot schotelvormig lichaam, dat vaak in de bodem blijft steken. De diameter bedraagt amper 2 cm.


Deze zakjeszwam komt matig algemeen voor op humusarm zand.