Zeegroene Muur

Stellaria palustris

De Zeegroene Muur Stellaria palustris komt voor op vochtige plaatsen, vooral in trilveenmoerassen, langs waterkanten en in uiterwaarden, op een natte, niet al te voedselrijke bodem. Vroeger werd ze veel aangetroffen in moerassige (hooi)-weilanden, maar deze zijn door de verdroging minder talrijk.

De soort bloeit van mei tot augustus met witte bloemen die in bijschermen staan. De bladeren zijn lancetvormig.