Zeegroene Zegge

Carex flacca

De Zeegroene Zegge Carex flacca vinden we op graslanden en in duinvalleien op een vochtige en kalkhoudende leembodem.

Het is een indicator voor niet-vermesting, want bij vermesting wordt de plant zeer snel door andere grassen verdrongen.

De bloei van deze grassoort valt in mei en juni. De aartjes bengelen en de urntjes zijn ruw.


De bladeren zijn blauwig groen gekleurd.