Zeekoet

Uria aalge

De Zeekoet Uria aalge is een alkachtige vogel met een lange, spitse snavel. De onderdelen zijn wit, met enkele donkere strepen op de achterflank. De bovendelen zijn bruinzwart tot diepzwart.

Het is een uitgesproken zeevogel. De vogel broedt in grote kolonies op rotskusten, vooral in de boreale en arctische zones. Ook buiten de broedtijd is de vogel sterk aan zee gebonden. Het voedsel bestaat uit vis.

Het is in Vlaanderen een doortrekker en overwinteraar.