Zespuntsnelloper

Agonum sexpunctatum

De Zespuntsnelloper Agonum sexpunctatum is een kever die tot 9 mm lang wordt. De dekschilden vertonen variabele metaalkleuren. Op elk dekschild zijn er zes kleine groefjes. De soort is vaak in grote aantallen onder stenen te vinden. De kevers rennen snel rond. Deze soort komt steeds voor nabij water, liefst stilstaand en ondiep (moerassen). Hij komt ook voor op droge gronden, maar er is wel steeds water in de buurt.


De kever is soms te vinden langs kleine plasjes in heiden en op grasland op een zandige bodem. Vegetaties met Veenmos-soorten Sphagnum species en een mozaïek van grassen en Zegge-soorten Carex species op veenbodem worden ook bewoond. De oevers zelf zouden worden gemeden.


In natte heidegebieden wordt de voorkeur gegeven aan open plaatsen. Vaak zijn dit plagplaatsen.    


Hij kan goed vliegen. Het is een zonminnende (heliofiele) soort.