Zesvlekkige Groefbij

Lasioglossum sexnotatum

De Zesvlekkige Groefbij Lasioglossum sexnotatum is een vrij algemene, glanzend zwarte bij met een lengte van 9 tot
11 mm.

Het vrouwtje heeft een dofgrijze borst.  Het glimmende achterlijf heeft opvallende witte haarvlekken op tergieten 2 en 3 en kleinere vlekken op tergiet 4. De vleugels zijn vrij lang en berookt.

Het mannetje is kleiner en slanker dan het vrouwtje en heeft ook witte haarvlekken. Het mannetje heeft lange antennes.

De poten zijn donker.

Deze bij vliegt van begin april tot half oktober op bloemrijke, halfopen terreinen met een zanderige of lemige bodem. Het solitaire nest wordt in de grond gemaakt.

Het is een polylectische soort, die op allerlei planten wordt gevonden, onder meer Heggenrank Bryonia dioica en Klein Streepzaad Crepis capillaris.