Zilte Langlijf

Sphaerophoria loewi

De Zilte Langlijf Sphaerophoria loewi is een zweefvlieg met een lengte van 7 tot 9 mm. De antennes zijn volledig zwart.

Het achterlijf is oranje getekend. Het zwart heeft een blauwige zweem. Het achterlijf is naar achteren toe verbreed.


Het is een zeer zeldzame soort die van begin juli tot half september voorkomt in rietlanden en vegetaties met Heen Bolboschoenus maritimus met brak water.