Zomers Doflijfje

Melanogaster aerosa


Het Zomers Doflijfje Melanogaster aerosa is een zweefvlieg met een lengte van 7 à 8 mm. Het mannetje heeft een duidelijk behaard achterlijfsuiteinde. De haartjes op de voorkant van de borststukrug zijn zwart. Het vrouwtje heeft een goudgele beharing op de borststukrug.

Deze zeldzame zweefvlieg vliegt in 2 generaties van half april tot begin september in open vochtige terreinen, vooral uiterwaarden, natte graslanden, kleiputten en vennen.


De volwassen vliegen zijn vaak op Boterbloem-soorten Ranunculus species en Meidoorn-soorten Crataegus species te vinden.