Zomerse Glimmer

Orthonevra nobilis


De Zomerse Glimmer Orthonevra nobilis is een kleine, koperkleurige zweefvlieg met zwarte poten. De vleugels hebben vaak een verdonkerde vlek op ongeveer een derde van de top. Deze vlieg meet 4 tot 6 mm.

Deze zeldzame zweefvlieg vliegt in 2 generaties van half april tot half september vooral in kalkgraslanden en bloemrijke bermen en (braam-)struwelen, vaak in de buurt van bossen. De soort wordt vaak op Wilde Peen Daucus carota gezien.


De larven ontwikkelen zich in water met venige modderbodems.