Zomertaling

Spatula querquedula


De Zomertaling  Spatula querquedula  meet zo’n 38 cm. Hij komt bij ons voor van maart tot september.

Het mannetje, dat bij eenden ook wel woerd wordt genoemd, heeft een bruine kop met een lichte oogstreep, grijsbruine vleugels, blauwe voorvleugels. Het vrouwtje heeft een valere oogstreep. Deze vogel verkiest vochtige polders, moerassen, rietlanden en vochtige graslanden.


Hij neemt zijn voedsel meestal van het wateroppervlak of direct eronder op. Hij foerageert zelden op het land. Het voedsel bestaat uit larven, waterkevers, muggen, waterslakken, viseitjes en kikkerdril.


De Zomertaling overwintert in Zuid-Europa en Afrika.


Van april tot juni legt het vrouwtje 7 tot 12 eieren, die ze zelf uitbroedt. Ze verzorgt ook de jongen.


De afname van de aantallen van deze vogel werd vooral veroorzaakt door het intensieve graslandgebruik in regulier boerengebied (waterpeilverlaging, hoge begrazingsdruk, frequent en vroeg maaien, uniforme grasmatten door kunstmest en egalisatie).


Langdurige droogte in de West-Afrikaanse overwinteringsgebieden is verantwoordelijk voor plotse populatiedalingen (zoals eind jaren zestig), terwijl het afnemend areaal wetlands aldaar (omzetting in landbouwgronden, indamming) een mogelijke bijkomende factor van betekenis is.