Zompsprinkhaan

Chorthippus montanus


De Zompsprinkhaan Chorthippus montanus is een groene veldsprinkhaan, die voorkomt in veengebieden en extensief gebruikte natte tot vochtige graslanden, doorgaans op een venige bodem. De soort heeft een voorkeur voor plekken met een open en lage tot halfhoge vegetatie.

Het mannetje meet tot 15 mm; het vrouwtje tot 20 mm. Deze soort lijkt sterk op de Krasser Chorthippus parallelus.


De Zompsprinkhaan zingt vooral op zeer warme dagen.


Voor deze soort is een extensief beheer aangewezen.