Zompvergeet-mij-nietje

Myosotis laxa


Het Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa groeit op veengronden, in moerassige weilanden, natte duinvalleien en langs sloten, op een vochtige tot natte, voedselarme en stikstofrijke bodem.

Het plantje bloeit van mei tot augustus met blauw-gele bloemen die in schichten staan. De bladeren zijn lancetvormig. De plant bezit een wortelstok.