Zuidelijk Spitskopje

Conocephalus discolor


Het Zuidelijk Spitskopje Conocephalus discolor is een zuidelijke sprinkhaan, die houdt van een vochtige leefomgeving.

Als gevolg van de klimaatverandering komt de soort meer en meer bij ons voor.


De vleugels reiken tot over de achterlijfspunt. Dit onderscheidt de soort van het Gewoon Spitskopje Conocephalus dorsalis. Door de lange vleugels kan het dier beter vliegen en een harder geluid maken.  


Deze sprinkhaan werd reeds gevonden (in Vlaanderen) in een rietvegetatie in de zoom van een grasland, dit wil zeggen op een plaats waar men het Gewoon Spitskopje zou verwachten.


Het Zuidelijk Spitskopje komt nu algemeen voor in “onkruidrijke” akkerranden, ruigere overhoekjes, bermen en (ruige) graslanden.


Het is een goede vlieger, die zich snel kan vestigen in gebieden die door de klimaatverandering geschikt zijn geworden.