Zuidelijke Baardspinnendoder

Dipogon variegatus


De Zuidelijke Baardspinnendoder Dipogon variegatus is een zwarte spinnendoder met een donkere band op de voorvleugels. Deze wesp meet 4 tot 10 mm.

Het is een zeer zeldzame wesp die van mei tot september voorkomt in verschillende biotopen, onder meer boomgaarden en tuinen.


Deze warmteminnende soort is niet gebonden aan dood hout. Het nest wordt gemaakt in holtes van boomstammen en tussen wortels van bomen en ook soms in slakkenhuizen.


De prooien zijn krabspinnen. Een prooi wordt verlamd. Het vrouwtje zet een eitje af op het achterlijf van de prooi, waarna de larve de prooi opeet. Per prooi wordt een eitje afgezet in een broedcel. Eenzelfde nest kan uit verschillende broedcellen bestaan die door wandjes uit plantenmateriaal van elkaar worden gescheiden.