Zuidelijke Bandzweefvlieg

Epistrophe diaphana


De Zuidelijke Bandzweefvlieg Epistrophe diaphana is een zweefvlieg met brede, gele, vlak voor de zijnaad abrupt versmalde banden op het achterlijf, zwarte antennes en een geel voorhoofd. De vliegt meet 10 tot 13 mm.

Sinds 2004 zijn er van deze soort, die in Zuid-Europa talrijk voorkomt, opvallend meer waarnemingen in Vlaanderen en
Nederland (Zuid-Limburg). De toename is vermoedelijk te wijten aan de klimaatverandering.


Alle waarnemingen gebeurden langs zuidelijk gerichte bloemrijke bosranden, vaak grenzend aan droge bossen.


Deze zweefvlieg houdt van beschutte, warme, zonnige plekken en bezoekt regelmatig bloemen. De vlieg is te zien van eind mei tot eind augustus.


De larven voeden zich met bladluizen, die ze onder meer vinden op Gewone Berenklauw Heracleum sphondylium.