Zuidelijke Luzernevlinder

Colias alfacariensis


De Zuidelijke Luzernevlinder Colias alfacariensis heeft een vleugelspanning van 45 mm. De mannetjes zijn citroengeel van kleur. De vrouwtjes zijn groenachtig-geel gekleurd. De vleugelrand is bij beide geslachten rood tot zwart gekleurd.

Deze vlinder komt vooral in graslanden met een lage begroeiing voor. In Vlaanderen en Nederland is deze soort nog een dwaalgast, die van april tot oktober kan worden gezien. De eitjes worden afzonderlijk afgezet op de waardplanten. De groene rups heeft 3 gele lengtestrepen en 5 rijen zwarte puntjes.


De waardplanten van de rupsen zijn Paardenhoefklaver Hippocrepis comosa (maar die komt in Vlaanderen niet meer voor) en Bont Kroonkruid Securigera varia.