Zuidelijke Mierenzakkever

Clytra laeviuscula


De Zuidelijke Mierenzakkever Clytra laeviuscula, ook Gladde Zakkever genoemd, is een kever die tot 11 mm lang wordt en voorkomt van mei tot augustus op planten nabij de nesten van Bosmier-soorten Formica species. Het is een opvallend langgerekte bladkever. Hij is zwart met geelrode dekschilden elk met 2 paar zwarte vlekken. Het halsschild is glad en glanzend.

De waardplanten van de kevers zijn Pruim-soorten Prunus species, Wilg-soorten Salix species en Zwarte Els Alnus glutinosa en ook sommige kruidachtige planten.


De eitjes worden gelegd op een plant nabij een mierennest. Elk eitje wordt omhuld met uitwerpselen. Het vrouwtje omhult zichzelf eveneens met uitwerpselen en laat zich met de omhulde eitjes in de grond vallen. Ze laat zich door mieren meenemen naar het nest. De larven bouwen steeds een zakvormig omhulsel van aarde en uitwerpselen rondom zich waarin ze verblijven. Ze voeden zich met miereneitjes. Wanneer ze worden aangevallen trekken de larven zich in hun zakje terug.