Zuringuil

Acronicta rumicis


De Zuringuil Acronicta rumicis is een uiltje, dat vooral in zandige gebieden voorkomt. Het is een algemene vlindersoort.

De waardplanten van de rupsen zijn Boswilg Salix caprea, Ridderzuring Rumex obtusifolius, Braam Rubus fruticosus, Cipreswolfsmelk Euphorbia cyparissias, Struikhei Calluna vulgaris, Smalle Weegbree Plantago lanceolata, Knoopkruid Centaurea jacea en Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale.