Zwart Weeskind

Mormo maura


Het Zwart Weeskind Mormo maura behoort tot de uiltjes. Deze vlinder heeft een vleugelspanning tot 65 mm en vliegt van juli tot september. Het is één van de grootste Europese uiltjes. Hij heeft op de voorvleugels een vierkantige donkerbruine vlek en de achtervleugels zijn voorzien van donkerbruine banden.

Het is een nachtactieve vlinder. De rups is bruin.


De waardplanten van de rupsen zijn onder meer Katwilg Salix viminalis, Zwarte Els Alnus glutinosa, Grote Brandnetel Urtica dioica en Gewone Es Fraxinus excelsior.

Deze zeldzame soort kunnen we aantreffen in bossen en bosranden, meestal in de buurt van water. Waarnemingen sedert 2008 in Vlaanderen tonen aan dat deze vlinder zijn specifieke habitatvoorkeur blijkbaar heeft losgelaten en eerder een cultuurvolger is geworden die tegenwoordig ook in stadstuinen kan worden gevonden.