Zwartbronzen Houtmetselbij

Osmia niveata


De Zwartbronzen Houtmetselbij Osmia niveata vliegt van eind april tot eind augustus.

Deze bij meet ongeveer 9 à 10 mm en lijkt zeer sterk op de Kauwende Metselbij Osmia leaiana.

Het vrouwtje heeft een geelbruine beharing op het borststuk en slechts een dun behaard achterlijf met ijle haarbandjes.

Het mannetje heeft een groengouden metaalglans en is roodbruin behaard. Het achterlijf van het mannetje is dun behaard met ijle haarbandjes.  


Deze zeldzame bij haalt alleen stuifmeel bij planten van de composietenfamilie, onder meer Knoopkruid Centaurea jacea, Speerdistel Cirsium vulgare, Akkerdistel Cirsium arvense, Kruldistel Carduus crispus, Echt Bitterkruid Picris hieracioides en Groot Streepzaad Crepis biennis.


Als nestgelegenheid worden bestaande holtes in muren, holle stengels of dood hout gebruikt. De bij maakt ook gebruik van kunstmatige nestblokken met boorgaten van 3,5 tot 5 mm.


De broedcellen worden afgesloten met behulp van zand en modder vermengd met speeksel. De tussenwanden bestaan uit fijngekauwd bladmateriaal.


Deze soort kan worden aangetroffen bij warme bosranden, in oude boomgaarden, op bloemrijke graslanden, in ruigten in stedelijk gebied en in tuinen.


Deze bij overwintert als volgroeide larve in een cocon.


Het is een gastbij voor de Zwarte Tubebij Stelis phaeoptera en de Geelgerande Tubebij Stelis punctulatissima.

Ook de Gewone Knotswesp Sapyga clavicornis en de Bonte Knotswesp Sapyga quinquepunctata zijn broedparasieten bij
deze soort.