Zwarte Myolepta

Myolepta vara


De Zwarte Myolepta Myolepta vara is een volledig zwarte zweefvlieg met een korte, geelbruine beharing op het borststuk en een glimmend achterlijf.

Deze zeer zeldzame soort komt van half april tot eind juni voor op open plekken in goed ontwikkelde loofbossen met grote oude bomen (zoals Eik-soorten).


De vlieg is vooral te vinden op kale grond, boomstronken en lage bladeren.


De larve leeft in nat, rottend materiaal, onder meer in vochtige boomstronken.