Zwarte Sprinkhanendoder

Tachysphex nitidus


De Zwarte Sprinkhanendoder Tachysphex nitidus is een zwarte wesp met een lengte van 5,5 tot 10 mm. De kop is breed en plat.

Het is een karakteristieke soort van stuifzanden en droge zandgebieden die ook wel in lichte eiken- en dennenbossen en warme bosranden op zandgronden kan worden gezien. De wesp vliegt van begin mei tot half september.


Het nest wordt gemaakt in open, zandige bodems. Het nest heeft slechts één broedcel.


De prooien zijn larven van veldsprinkhanen. Er worden tot 13 sprinkhanen per cel aangebracht.


Als parasieten bij deze wesp zijn de viertandgoudwesp Chrysis bicolor en de Gewone Zandgoudwesp Hedychridium ardens bekend.