Zwarte Toorts

Verbascum nigrum


De Zwarte Toorts Verbascum nigrum is een vrij zeldzame plant van droge, open, zandige en zonnige plaatsen.

We vinden de soort op zandvlakten, in wegbermen, op stortplaatsen en op kapvlakten.


De plant wordt 50 tot zelfs 150 cm hoog en bloeit van mei tot september met grote, lange aren van gele bloemen. De meeldraden hebben een donkerpaarse beharing. De bloemen hebben een rode keelvlek.


De bladeren zijn langgesteeld. De stengel is vaak roodbruin gekleurd. De stengel en de bladeren zijn harig.


Het is een tweejarige plant.


De larven van het Toortsgitje Cheilosia aerea, een zweefvlieg, ontwikkelen zich vaak in deze plant.