Zwarte Vorkwesp

Diodontus tristis


De Zwarte Vorkwesp Diodontus tristis is een kleine, bijna volledig zwarte wesp met een lengte van 4,5 tot 7 mm.

Het is een vrij algemene soort die uiteenlopende, niet al te vochtige biotopen bewoont.


De wesp vliegt van begin mei tot eind oktober.


Het nest wordt gemaakt in droog zand, vaak in zandige steilwandjes of kale leemwanden, en in oud voegwerk van muren.

De nestgang is sterk vertakt. Het aantal nestcellen kan oplopen tot 20.


De prooien zijn ongevleugelde bladluizen.


Als parasieten zijn de Gewone Zandgoudwesp Hedychridium ardens, de Langharige Kogelgoudwesp Pseudomalus auratus en de mierwesp Myrmosa atra bekend.