Zwarte Zegge

Carex nigra


De Zwarte Zegge Carex nigra komt voor op vochtige en schrale graslanden, heiden, duinvalleien en veenmoerassen op een natte, zure en voedselarme bodem. De soort is goed bestand tegen waterschommelingen.

Deze plant bloeit van april tot juni. De aren dragen urntjes die aan de top zwart zien.