Zwartgekraagde Zweefvliegendoder

Ectemnius borealis


De Zwartgekraagde Zweefvliegendoder Ectemnius borealis  is een zwarte wesp met een gele tekening op de poten en soms ook op het borststuk. De gele tekening op het achterlijf is maar beperkt. De wesp meet 6 tot 9 mm.

Het is een vrij zeldzame wesp die van april tot begin oktober voorkomt in bosranden en kapvlaktes, in heidegebieden en zandgroeven en soms ook in stedelijk gebied.


De wesp nestelt in dood hout. Soms worden vraatgangen van houtkevers gebruikt om een nest te bouwen.


De prooien bestaat uit kleine zweefvliegen en echte vliegen.