Zwartsprietwespbij

Nomada flavopicta

De Zwartsprietwespbij Nomada flavopicta  is een wespbij met een lengte van 7 tot 12 mm.

Het vrouwtje is scherp zwart-wit getekend. De antennes zijn vrijwel zwart. Het rugschild heeft 2 gele vlekken. De gele vlekken op tergieten 2 en 3 zijn breed onderbroken, maar op tergiet 1 bijna rakend. De poten zijn oranje. Het borststuk is nagenoeg kaal.

Het mannetje ziet eruit als het vrouwtje, maar het gezicht is onderaan geel. Het borststuk heeft een langere beharing.

Deze vrij algemene bij vliegt in één generatie van begin juni tot eind september in uiterwaarden, bermen en spoordijken.


De bij bezoekt vooral composieten. Bloembezoek wordt waargenomen op Kruiskruid-soorten Senecio species, Zandblauwtje Jasione montana, Beemdkroon Knautia arvensis, Rupsklaver-soorten Medicago species, Akkerdistel Cirsium arvense, Heelblaadjes Pulicaria dysenterica, Klein Streepzaad Crepis capillaris, Melkdistel-soorten Sonchus species en Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris.

Het is een broedparasiet bij de Ogentroostdikpoot Melitta tricincta en waarschijnlijk ook de Klaverdikpoot Melitta leporina, de Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis, de Kattenstaartdikpoot Melitta nigricans en de Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes.