Zwartwitte Bokaalkluifzwam

Helvella leucomelaena

De Zwartwitte Bokaalkluifzwam Helvella leucomelaena  komt voor in droge naaldbossen op een voedselrijke kalkrijke zandbodem en ook wel in vochtige naaldbossen op een voedselrijke kleibodem. Het is een typische voorjaarszwam.

Het is een mycorrhizavormer bij Grove Den Pinus sylvestris. Verzuring vormt de grootste bedreiging.