NATUURLEXICON


Aalputmotmugje


Psychoda alternata


Het Aalputmotmugje Psychoda alternata is de meest bekende en meest voorkomende motmug.

Deze mug steekt niet, maar komt vaak in grote aantallen voor, zodat het toch als een plaag kan worden ervaren. Het diertje heeft een zwart lichaam en donkere vleugels en wordt ongeveer 5 mm groot. De behaarde vleugels zijn groter dan het lichaam. In rust worden de vleugels gespreid over het achterlichaam gehouden. De lange antennes bestaan uit 13 segmenten met tussen de segmenten een krans van haartjes.

Overdag zit het vaak op muren van douches of lavabo’s. ’s Nachts wordt dit mugje actief. Het mugje vliegt niet vaak, maar in de buitenlucht laat het zich meestal meedrijven door de wind, zodat het toch grote afstanden kan afleggen. Binnenshuis kruipt het meestal of maakt het luchtsprongen.

De vrouwtjes leggen tot 200 eitjes in vochtig organisch materiaal of in troebel water. De larven zijn grijs en pootloos en voeden zich met rottend materiaal, bacteriën, schimmels en algen.

In huizen houden de larven zich op in aflopen overlopen van gootstenen, beerputten en afvoerbuizen van sanitaire installaties, maar ook op plaatsen met stilstaand, vervuild water zoals in dakgoten en bloempotschaaltjes.

Dit mugje is warmteminnend.

Aalputmotmugjes zijn nuttige diertjes door hun voedingsecologie, maar ze kunnen ook ziektekiemen overbrengen op voedsel. In woningen bevinden deze mugjes zich vrijwel steeds in de nabijheid van de larven, zodat men zo een indicatie heeft welke afvoer men om hygiënische redenen best even nakijkt.


Home