NATUURLEXICON


Aardaker


Lathyrus tuberosus


De Aardaker Lathyrus tuberosus werd vooral vroeger gekweekt en is verwilderd, vooral langs rivieren, wegbermen, heggen, graslanden, langs spoorwegen en graanakkers. De plant houdt van een kalkhoudende grond.

De zaden kiemen laat en hebben dus minder last van herbiciden. De plant wordt tot 1 m hoog. De bloemen bloeien van juni tot augustus. Ze zijn rood en staan met 2 tot 5 bloemen bijeen in trossen. De Aardaker klimt door middel van ranken. Het wortelstelsel is verdikt met knollen. De vruchten zijn peulen.

Bij zware bemesting verdwijnt deze soort.

Home