NATUURLEXICON


Aardappelmot

Phtorimaea operculella


De Aardappelmot Phtorimaea operculella  is een nachtvlinder die behoort tot de tastermotten.

De waardplanten van de rupsen zijn Aardappel Solanum tuberosum en Tomaat Solanum lycopersicum.

Home