NATUURLEXICON


Aardappelprachtblindwants

Closterotomus norvegicus


De Aardappelprachtblindwants Closterotomus norvegicus is een groene tot geelgroene wants met meestal 2 zwarte punten op het halsschild. Maar deze soort is variabel in kleur en tekening. De donkere stippen op het halsschild ontbreken soms.  

Deze soort, die 6 tot 8 mm meet, komt van mei tot september onder meer voor in vochtige terreinen en hooilanden.

Het is een algemene blindwants die zich voedt op allerlei planten (zoals onder meer composieten en Klaver-soorten).

De wants overwintert als ei.  

Home