NATUURLEXICON


Aardbeiklaver


Trifolium fragiferum


De Aardbeiklaver Trifolium fragiferum groeit op zilte grond, vooral rivierklei.

We vinden deze plant vooral in weilanden in het kustgebied. De bloemen zijn rood of roze. De vruchthoofdjes hebben de vorm van een aardbei. De bladeren zijn handvormig samengesteld. De stengel is kruipend.

Home