NATUURLEXICON


Aardbeikokermot

Coleophora albicostella


De Aardbeikokermot Coleophora albicostella is een vlinder die behoort tot de kokermotten.

De soort overwintert als larve in een koker, gemaakt uit een afgesneden bladstukje van de Bosaardbei Fragaria vesca.

Home