NATUURLEXICON


Aardmuis

Microtus agrestis   


De Aardmuis Microtus agrestis is een soort van grasvegetaties met een hoogte tussen 20 en 50 cm.  We vinden deze soort in verwilderde akkers, wegbermen en andere plaatsen waar het gras lang en ruig groeit. Groene delen van planten vormen het hoofdbestanddeel van het menu. De soort leeft in ondergrondse nesten.

Het dier heeft een lichaamslengte tot 125 mm. De staart is kort en rozig gekleurd. De vacht is grauwbruin.

Deze muis eet zowel ’s nachts als overdag. De soort behoort tot de woelmuizen. Het is een agressieve en luidruchtige soort.

Aardmuizen worden gegeten door veel soorten vogels en zoogdieren. Op hoogveenterreinen worden ze ook gegeten door Adders Vipera berus.

Wanneer uitgestrekte kapvlakten worden gecreëerd, die naderhand begroeien met gras, kan plaatselijk een “plaag” van Aardmuizen ontstaan. Men kan dit voorkomen door op kleine schaal te kappen. Het territorium van de Aardmuis beslaat 10 vierkante meter. Plagen worden dan ook steeds veroorzaakt door gunstige omstandigheden voor de Aardmuis ter plaatse, en bijvoorbeeld niet in nabijgelegen natuurreservaten.

De aantallen groeien snel aan om dan weer snel terug te vallen door een geringere voortplanting en door agressief gedrag. De aantalsschommelingen herhalen zich in normale omstandigheden om de 3 tot 5 jaar.

Home