NATUURLEXICON


Aardsterachtige Aardappelbovist

Scleroderma polyrhizum


De Aardsterachtige Aardappelbovist Scleroderma polyrhizum is een zwam die zeer zeldzaam is in Vlaanderen. In 2014 en 2019 werd deze zwam in Nederland aangetroffen.

Deze zwam groeit aanvankelijk iets onder de grond als een truffel, maar komt later tevoorschijn om als een aardster open te gaan.

De zwam wordt tot 15 cm groot en groeit op open, zonnige plaatsen op zandige bodem, vaak langs wegen met bomen.

De zwam heeft in Europa een overwegend zuidelijke verspreiding. De verschijning in Nederland van de zwam kan te wijten zijn aan de klimaatverandering.   


Home