NATUURLEXICON


Aarvederkruid

Myriophyllum spicatum   


Het Aarvederkruid Myriophyllum spicatum heeft van juli tot september roodachtige bloempjes die in bundels of kransen staan. De bovenste bloemen met de roodachtige kroonbladeren zijn mannelijk. Onder de mannelijke bloemen staan er ook vrouwelijke bloemen die geen kroonbladeren bezitten. De bloemen bevinden zich steeds boven het wateroppervlak. De bladeren zijn kransstandig en in fijne slippen verdeeld.

Deze waterplant komt voor in sloten en plassen, ook met brak water en veelal met een kleibodem.  De soort is plaatselijk algemeen.

Het is één van de waardplanten van de vlinder Acentria ephemerella.Home