NATUURLEXICON


 Langkielbreedborst

Abax carinatus   


De Langkielbreedborst Abax carinatus is een loopkever, die als een nieuwe soort in 2006 in Vlaanderen werd gevonden, in Maaseik. Het is een Midden-Europese soort, die in België de westelijke rand van het verspreidingsgebied bereikt.

Het is een soort van natte, venige terreintypes, ook bossen. De soort heeft een dichte bestippeling aan de basis van het halsschild en bestippelde dekschildstrepen.Home