NATUURLEXICON


Abia sericea   


De Abia sericea is een groene knopwesp met een opvallende koperglans. Het achterlijf heeft smalle kopergroene dwarsbanden. De poten zijn geel. Deze zeldzame soort die tot 12 mm groot wordt is van mei tot augustus te vinden op zandgronden bij bosranden.

De larve leeft op verschillende kruidachtige planten.

Home