NATUURLEXICON


Absintalsem

Artemisia absinthium   


De Absintalsem Artemisia absinthium is een gekweekte plant, die vaak verwildert. Reeds in de Oudheid werd deze plant als cultuurgewas verspreid. Het is een soort van droge, voedselarme bodems, die vaak zelfs stenig zijn, zoals op industrieterreinen, in duinen, langs spoorwegen en op dijken.

De gele bloemen staan in hoofdjes en bloeien van juli tot september. De bladeren zijn veervormig ingesneden.

Home