NATUURLEXICON


Addertong

Ophioglossum vulgatum   


De Addertong Ophioglossum vulgatum is een zeldzame onopvallende varen die groeit in duinpannen, moerassen en zelfs langs zilte kreken.

De varen wordt meestal op natte plaatsen gevonden, maar soms ook op droge plaatsen, die dan wel kalkrijk zijn. Vaak wordt vastgesteld dat kalk blijkbaar vocht compenseert. Op droge, kalkrijke plaatsen vindt men inderdaad vaak soorten die op eerder op vochtige terreinen worden verwacht.

De varen kan soms jarenlang afwezig zijn en dan plots verschijnen. Met andere woorden: de plant blijft ondergronds leven en ontwikkelt bij gunstige omstandigheden bovengrondse delen.

De Addertong leeft nauw samen met bodemschimmels die dus een soort mycorrhiza vormen met de varen, zoals we ook bij orchideeën kennen. Deze varen wordt trouwens vaak samen met orchideeën aangetroffen.

Begrazing vormt voor deze plant blijkbaar geen bezwaar, want bij de meeste van de vindplaatsen is er begrazing.

Home