NATUURLEXICON


 Smaragdlandsprietmot

Adela reaumurella   


De Smaragdlangsprietmot Adela reaumurella behoort tot de langsprietmotten. Hij heeft een spanwijdte van 14 tot 18 mm. De soort is te zien in april en mei. De voelsprieten van het mannetje zijn 3 keer zo lang als de voorvleugels. Bij het vrouwtje zijn ze slechts anderhalf keer zo lang. De achtervleugels zijn paarsbruin.  

Deze mot is plaatselijk soms talrijk aanwezig langs bosranden en in struwelen. Vroeg in het jaar zwermen de mannetjes rond boven struiken en graslanden. Wanneer een vrouwtje in de zwerm terechtkomt, wordt het gegrepen en laten beide partners zich in de struiken of het gras vallen om te paren.

De rups is geelachtig gekleurd en leeft tussen het bladstrooisel in een soort zakje gemaakt van stukjes blad.

Home