NATUURLEXICON


Afgeplatte Stuifzwam

Vascellum pratense   


De Afgeplatte Stuifzwam Vascellum pratense  is een algemene buikzwam met een kogel- tot afgevlakt peervormig vruchtlichaam met een diameter tot 5 cm. De steel is kort en wittig of lichtbruin gekleurd. De witte sporen worden donkergrijs bij veroudering.

Deze zwam komt voor in bermen, weinig bemeste graslanden, mosrijke gazons en op plaatsen met kort gras in bossen, parken en dergelijke.

  

Home