NATUURLEXICON


Agaatvlinder

Phlogophora meticulosa   


De Agaatvlinder Phlogophora meticulosa behoort tot de uiltjes. Hij heeft een vleugelspanning tot 5 cm en kan het hele jaar vliegend worden aangetroffen. De vleugelranden zijn diep ingesneden in het midden en vertonen een merkwaardige driehoekig vlekkenpatroon. De volwassen vlinder lijkt hierdoor op een dor blad.

Deze nachtactieve vlinder komt van mei tot oktober algemeen voor in allerlei biotopen, zoals bossen, parken en tuinen, ook in stedelijke gebieden. Regelmatig worden ook in de winter volwassen vlinders waargenomen.

In het najaar wordt deze soort vaak ‘s nachts gezien op bloeiende Klimop Hedera helix. Overdag rust de vlinder op muren of paaltjes of in de vegetatie.  

De rupsen zijn ook het hele jaar aan te treffen en overwinteren. Ze kunnen wel 4 cm lang worden. Ze zijn groen of bruin en hebben donker gekleurde schuine strepen op de rug. De kop is lichtgroen of bruin. De waardplanten van de rupsen zijn Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas, Grote Brandnetel Urtica dioica, Boswilg Salix caprea, Ridderzuring Rumex obtusifolius, Struikhei Calluna vulgaris, Wilde Liguster Ligustrum vulgare en Gewone Paardenbloem Taraxacum vulgare. De rupsen eten vooral ‘s nachts.

De verpopping vindt gewoonlijk plaats in een cocon in de grond, soms in een voeg in een muur.

Home