NATUURLEXICON


Riviersnelloper  

Agonum micans


De Riviersnelloper Agonum micans is een zeldzame loopkever in Vlaanderen. Het is een hygrofiele soort die vaak wordt aangetroffen rond eutrofe poel-, meer- en rivieroevers met een modderige, kleiïge bodem en een ijle, maar soms vrij hoge vegetatie. Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 6,9 mm.

De volwassen dieren overwinteren achter schors, in detritus van Riet Phragmites australis of in oude graspollen. Deze soort kan goed vliegen.   

Home