NATUURLEXICON


Kopergroene Snelloper  

Agonum viridicupreum


De Kopergroene Snelloper Agonum viridicupreum is een loopkever die vooral voorkomt aan moerassige en modderige oevers van rivieren en beken, langs sloten in nat grasland en aan de voet van oude bomen in natte terreinen. De kever houdt van natte pioniervegetaties zoals terreinen die ‘s winters onder water staan en ‘s zomers droogvallen en dan (kort) begraasd worden.

Het is een dagactieve, macroptere (gevleugelde) soort. Deze kever is gevoelig voor een verlaging van de grondwaterstand.

Home