NATUURLEXICON


Akelei-uil  

Lamprotes c-aureum   


De Akelei-uil Lamprotes c-aureum behoort tot de uiltjes. Hij bewoont vochtige beschaduwde plaatsen zoals laagveenmoerassen en ook vochtige biotopen in de kuststreek. De rupsen overwinteren.

De waardplanten van de rupsen zijn vooral Wilde Akelei Aquilegia vulgaris en Poelruit Thalictrum flavum.

Home