NATUURLEXICON


Akkerandoorn  

Stachys arvensis   


De Akkerandoorn Stachys arvensis is een plant met rode-roze lipbloemen, die bloeien van juli tot de eerste vorst. Het is een akkerplant van droge tot vochtige kalkarme, min of meer voedselrijke en humeuze gronden.

Deze soort is te vinden op bouwland en in moestuinen.

Home